Skip to content

Şile Bezi Kooperatifi

Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi

İstanbul’un ilk coğrafi işaretli ürünü olan, Şile ilçesine özgü en kıymetli ve 150 yılı aşkın tarihi değerlerden biri olma özelliği taşıyan Şile Bezi, ‘Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi’ projesi ile dünyaya açılıyor.

İlk etapta 4 atölye ve 80 tezgâh üzerinden başlayan proje kapsamında bölge sakini yaklaşık 200 kadın dokumacılık faaliyetleriyle ev ekonomilerine ek destek sağlıyor. “Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi” projesi kapsamında ilk olarak kooperatif ve üretim atölyeleri kurularak, kadınlara eğitim veriliyor ve üretim faaliyetlerine katılmaları sağlanarak ekonomik kazanç elde etmelerine imkan tanınıyor. Kadın emeği ile yürütülen dokumacılık çalışmaları sayesinde kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasına da destek sağlanıyor.

Proje ile Şile bezinin üretim kapasitesini artırmak için gerekli fiziksel ve teknik altyapının kurulması ve yeterli insan kaynağının yetiştirilmesi yoluyla bir yandan istihdam alanı oluşturulurken bir yandan da ülke ihracatına büyük ve olumlu bir katkı sunuluyor.

İstanbul

Kooperatif

İlham Veren Üreticiler