Skip to content

PLATFORMUN AMACI

Topraklarımızın tarımsal bereketi, mutfak kültürümüzün kilerleri dolduran birikimi, zanaatkarlarımızın becerilerinin çeşitliliği ve zenginliğini hikayeler ile görünür kılarak, girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi girişim fırsatlarını ortaya çıkarmak, yerel ve bölgesel kalkınmayı desteklemektir.

NASIL BİR PLATFORM?

4 adımdan oluşan sistem tasarımı ile uzun vadede platformun kapsamı belirlenmiştir.

  1. Bereket, Birikim ve Beceri değerlerini yeniden ‘’Keşfettiren’’
  2. Gençleri farklı ortamlarda farklı pazarlarla ‘’Buluşturan’’
  3. Girişimciliği destekleyerek, yeni iş modellerini “Tasarlatan’’
  4. Yerellik ve yenilik etkileşimi ile yeni servis ve ürünleri ‘’Pazarlatan” bir Platform.

DÖNGÜSEL TASARIM SÜRECİ

Döngüsel tasarım süreci küresel risklerin etkilerini dikkate alan, sorunların birlikte tartışıldığı ve çözümlerin de birlikte geliştirildiği katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımdır. Proje süreci, projenin bileşenlerini dikkate alan ‘keşfet, buluş, tasarla ve pazarla’ adımlarından oluşmaktadır.

Platformun; keşfeden, buluşturan, tasarlatan ve pazarlatan stratejik öncelikleri kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle desteklenmelidir. Hedefler ise platformun katılımcı ve kapsayıcı ilkesi çerçevesinde kullanıcılarla geliştirilmelidir.

DÖNGÜSEL TASARIM
ÇERÇEVESİNİN 4 ADIMI

Keşfet: Anadolu’nun değerlerini bereket, birikim, beceri temaları ile yeniden keşfetmek.  

Buluş: Genç girişimcileri üretici, dağıtıcı ve tüketici ile buluşturmak. Gençler, kadınlar ve dezavantajlı gruplara pazarlara ve bazı finansman araçlarına erişimini sağlayarak, yerel ve bölgesel kalkınma yaratan sosyal girişimcilik ortamı geliştirmek.

Tasarla: Sosyal etki yaratan iş modelleri tasarlamak. Yeni nesil iş modellerinin katılımcı ve kapsayıcı ortamlarda geliştirilmesi ve doğaya duyarlı süreç ve servislerin tasarlanması.

Pazarla: Yerel ürünlerin güçlü içerikler ve görünürlüklerle yeni nesil markalara dönüştürülmesi ve yeni nesil pazarlama ortam ve araçlarının teşvik edilmesi.

ÜRÜN SEÇİMİ NASIL YAPILDI?

Platformda yer alan ürünler seçilirken, buluşturucu, farklılık yaratan ve hikayesi olan ürünler öncelikli olarak seçilmiştir. Ürünlerin keşfedici, teşvik edici, tetikleyici, buluşturucu, ticari üretim potansiyeli olan ve kırsal kalkınmayı destekleyici nitelikleri dikkate alınmıştır. Anadolu’nun yerel ürün çeşitliliği üç kategoride sınıflandırılmıştır.

Toprağın Bereketi: Bereket coğrafyasının toprak ve su ile ortaya çıkan, hammadde niteliğindeki tarımsal ürünleridir.

Mutfağın Birikimi: Tarihsel süreç içinde aktarılan mutfak kültürünün birikimini ifade eden temel gıda ürünleridir.

Ellerin Becerisi: Doğal malzemelerle, geleneksel üretim yöntemleri kullanılarak aktarılan el sanatları ve zanaat ürünleridir.

Topraklarımızın bereketi, birikimi ve becerilerinin çeşitliliği, kültürler arası ve kapsayıcı bir bakış açısı ile seçilir. Şehirler arası rekabet yerine, bölgesel coğrafi özelliklere vurgu yapılır. Ürünler, şehirlere değil, idari sınırları aşan kültürlere aittir. Coğrafi özgünlüğü olan, sorumlu üretim ile üretimi yapılan, yerli tohum kullanımı, temiz üretim ile ön plana çıkan, mevcut ya da potansiyel olarak iş yaratma ve bölgesel ekonomiyi destekleme potansiyeli olan ürünler, platformda yer almaktadır.

Belirlediğimiz kriterlere uygun olan yerel ürün sayısının artırılması amacıyla, platform kullanıcılarının ürün önerileri toplanarak yerel ürün envanterinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Anadolu’dakiler dijital platformu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM) tarafından hayata geçirilmiştir.