Skip to content

Platformun Amacı

Anadoludakiler olarak, topraklarımızın zenginliğini dijital platformda paylaşarak yerel üreticilerimizin desteklenmesini, geleneksel kültürümüzün yaşatılmasını ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlıyoruz.

Ürün Seçimi Nasıl Yapıldı?

Topraklarımızın bereketi, birikimi ve becerilerinin çeşitliliği, kültürler arası ve kapsayıcı bir bakış açısı ile seçilir. Ürünler, şehirlere değil, idari sınırları aşan kültürel coğrafyaya aittir. Coğrafi özgünlüğü olan, sorumlu üretim ile üretimi yapılan, geleneksel yöntemlerin kullanıldığı, mevcut ya da potansiyel olarak iş yaratma ve bölgesel ekonomiyi destekleme potansiyeli olan ürünler platformda yer almaktadır.

Ürünlerin keşfedici, teşvik edici, tetikleyici, buluşturucu, ticari üretim potansiyeli olan ve kırsal kalkınmayı destekleyici nitelikleri dikkate alınmıştır. Anadolu’nun yerel ürün çeşitliliği üç kategoride sınıflandırılmıştır.

Toprağın Bereketi

Bereket coğrafyasının toprak ve su ile ortaya çıkan, hammadde niteliğindeki tarımsal ürünleridir.

Mutfağın Birikimi

Tarihsel süreç içinde aktarılan mutfak kültürünün birikimini ifade eden temel gıda ürünleridir.

Ellerin Becerisi

Doğal malzemelerle, geleneksel üretim yöntemleri kullanılarak aktarılan el sanatları ve zanaat ürünleridir.

Topraklarımızın tarımsal bereketi, mutfak kültürümüzün kilerleri dolduran birikimi, zanaatkarlarımızın becerilerinin çeşitliliği ve zenginliğini hikayeler ile görünür kılarak, girişimciler ve kooperatifler için yenilikçi girişim fırsatlarını ortaya çıkarmak, yerel ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amaçlanır. Belirlediğimiz kriterlere uygun olan yerel ürün sayısının artırılması amacıyla, platform kullanıcılarının ürün önerileri toplanarak yerel ürün envanterinin geliştirilmesi sağlanacaktır.

Döngüsel Tasarım Süreci

Döngüsel tasarım süreci küresel risklerin etkilerini dikkate alan, sorunların birlikte tartışıldığı ve çözümlerin de birlikte geliştirildiği katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımdır. Proje süreci, projenin bileşenlerini dikkate alan ‘keşfet, buluş, tasarla ve pazarla’ adımlarından oluşmaktadır.

Platformun; keşfeden, buluşturan, tasarlatan ve pazarlatan stratejik öncelikleri kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle desteklenmelidir. Hedefler ise platformun katılımcı ve kapsayıcı ilkesi çerçevesinde kullanıcılarla geliştirilmelidir.

Döngüsel Tasarım Çerçevesinin Dört Adımı

Anadolu’nun değerlerini bereket, birikim, beceri temaları ile yeniden keşfetmek. Yerel ürünleri güçlü içerikler ve hikayelerle görünür hale getirmek.

Anadolu’dan ilham alan tasarımcılar ve Anadoludakiler kriterlerine göre tarımsal üretim yapan üreticilerle buluşmak.

Sosyal etki odaklı süreçler  ve ürünler tasarlamak. Katılımcı ve kapsayıcı ortamlarda, geçmişten ilham alan yenilikçi ürünler geliştirmek.
Üreticiler ve alıcıları sosyal satın alma yaklaşımı ile tanıştırmak. Yerel ve bölgesel kalkınmayı üretimle güçlendirmek.

Anadolu’dakiler dijital platformu, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (KAGM) tarafından hayata geçirilmiştir.