Skip to content

Bereket, Birikim ve Beceri alanlarında üretim yapan girişimci ve kooperatifler ile buluşma ortamları yaratılarak işbirliği fırsatları geliştirilir. 

Şehir
Şehir
Üretici
Kurum Tipi
Üretim Alanı
Üretim Alanı
KEŞFET
Yerel Kaşifler Programı
‘Hangi Ürünleri Keşfetmeliyiz?’ sorusunun yanıtı, Yerel Kaşiflerle birlikte aranır.
Amaç; Platformun yaygınlaşması ve geniş kullanıcı kitlesine erişmesi, yerel ürün çeşitliliğinin kullanıcıların katılımı ile zenginleştirilmesi.
Tema; Anadolu’nun Bereket, birikim ve becerileri, başarı hikayeleri, ürün veya üretici görselleri, kaybolmak üzere olan değerler, geleneksel yöntem ve teknikler vb.

Yöntem; Sosyal Medya üzerinden, tüm kullanıcılara yönelik tematik ödüllü ya da ödülsüz çağrılar yapılır, yarışma, ödüller, paylaşım ve beğeni sayıları değerlendirilir.

Kimlerle; Yerel kaşif programına katılan sosyal medya kullanıcıları

 • Fotoğraf Çağrısı
 • Hikaye Çağrısı
 • Hemşehrilere Çağrı
 • Gençlere Çağrı
 • Etkin Sosyal Medya Kullanıcıları Programı (Influencer Programı)
 • BULUŞ

  İlham Veren Buluşmalar

  ‘Kimleri Buluşturmalıyız?’ sorusunun yanıtı olarak sektörel buluşma ortamları yaratılır.

  Amaç; Yerel girişimcilerin proje geliştirmeleri için ilham verici sektörel buluşmalar yapılması.

  Tema; Kooperatifler arası bilgi ve deneyim transferi, eski nesil yeni nesil arası bilgi aktarımları, yenilikçi ürün geliştirenler, üretici deneyimleri, araştırma projeleri vb.

  Yöntem; Sektörel, günlük, haftalık buluşmalar için online ya da yüz yüze (saha gezileri gibi) buluşmalar gerçekleştirilir. Başvuru yöntemi kullanılır.

  Kimlerle; Deneyim sahibi kişiler ile deneyim kazanmak isteyenler

  Eski Nesi – Genç Nesil Deneyim Transferi

  Yenilikçi Ürün Geliştirenlerin Deneyimleri

  Kooperatiflerin Başarı Hikayeleri

  TASARLA
  Yerel Girişimlere Destek Programı
  ‘Ne Tür İş Modelleri Tasarlamalıyız?’ sorusunu yanıtlamak için atölye çalışmaları ve destek (hibe) programları açılır.
  Amaç; Geleneksel ürünlerin katma değerlerinin ve üretim kapasitelerinin artırılması için Kalkınma Ajansları aracılığıyla fikir ve bütçe desteği verilmesi.
  Tema; Yenilikçi ürün geliştirme, Ar-Ge çalışmaları, yerel tasarım atölyeleri, kapasite geliştirme eğitimleri.
  Yöntem; Kalkınma Ajansları tarafından bölge ölçeğinde sektörel, tematik eğitim ve hibe destekleri verilir. Yerel katılım amaçlanır, eğitimler için davet ve istekler değerlendirilir. Eğitim talepleri web sitesi üzerinden toplanır. Yerel tasarım atölyelerinde ürün geliştirme odaklı buluşmalar gerçekleştirilir.
  Etki Alanı Tasarım sektörü, girişimciler, yerel üreticiler, zanaatkarlar
  • Yerel Tasarım Atölyeleri; Tasarımcılar Bingöl’de
  • Geleneksel Öğreticilere Destek Programı
  • Kapasite Geliştirme Programları; (Gıda Güvenliği ve Hijyen Ürün Standartlaşması
   Yenilikçi Ürün Geliştirme vb)
  • Kooperatifçilik Eğitimleri
  • Kooperatifler Arası İşbirliği Çağrısı
  • Ar-Ge Fonu

  PAZARLA

  Dijital Pazarlar Programı

  ‘Nerede Pazarlamalıyız?’ sorusunu yanıtlamak üzere yeni dijital pazarlar ile
  işbirlikleri kurulur.

  Amaç; Yerel üreticilerin dijital pazarlara erişimlerinin artırılması için özel sektörle işbirlikleri yapılması.

  Tema; Ürün satışı, reklam, tanıtım kampanyaları

  Yöntem; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel sektör ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde dijital pazaryerlerinde geleneksel ürün satıcılarına çeşitli imkanlar sunulur.

  Kimlerle; Öğreticiler, Kalkınma Ajansları, kooperatifler, yerel üreticiler, zanaatkarlar