Skip to content

MANİFESTO

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Küresel Amaçlar, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak ve tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için 2030 yılını hedefleyen evrensel eylem çağrısıdır. 2030 yılı Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi’nde 17 Küresel Amaç bulunur ve bu amaçları birbirine bağlayan ortak nokta ‘gıda’ olarak kabul edilmiştir. Beslenme ile ilgili sorunlar küresel düzeyde iklim değişikliği ile mücadele, sağlık ve ekolojik koruma hedefleri ile birlikte değerlendirilerek, bütüncül olarak ele alınır. Bu amaçlardan ikincisi olan “açlığın ortadan kaldırılması” gıda güvenliği, beslenmenin iyileştirilmesi ve sürdürülebilir tarımın teşvik edilmesi gibi beslenmeye ilişkin temel konuları içerir.

Yerel düzeyde ekonomik ve sosyal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla geliştirilen Anadolu’dakiler Platformu, dünyanın karşı karşıya olduğu gıda krizine ilişkin on öncelikli temayı gündeme getirmektedir. 

Yerel gıda sistemlerimizi krizlere karşı nasıl dayanıklı hale getirebiliriz?

Kentlerimizin gıda krizlerine karşı dayanıklı olması için yakın çevrelerindeki kırsal bölgelerde, gıda üretimi teşvik edilmeli, alım garantili üretim desteklenmelidir. Bereket ürünlerinin hasat zamanlarını bilmek, yakın mesafeden satın alımların desteklenmesi için önemlidir.

Yerel ürünlerin tarladan sofraya olan mesafelerini nasıl kısaltabiliriz?

Ürünün, üretildiği coğrafyaya yakın mesafede tüketilmesi, ulaşım ve enerji maliyetlerini düşürür, tazelik ve sağlık faktörlerini artırır. Tarladan sofraya mesafe kısaltılarak, yerinde ve zamanında tüketim desteklenmelidir. 

Gıda israfını azaltmak için Anadolu mutfağının hangi tekniklerini hatırlamalıyız?

Sakla kurut, mutfak kültürünü canlı tut. Anadolu’da yemek kültürü, yaşam kültüründen ayrı tutulmaz. Yiyecek kutsaldır, çöpe atılmaz, israf edilmez. Yiyeceklerin kabuk, sap gibi kısımlarının tamamı değerlendirilir. Anadolu mutfağının erzak kültürünü hatırlamak için kurutma, tuzlama, fermantasyon gibi saklama tekniklerimizi yeniden hatırlamalıyız.

Gastronomi, sosyal eşitsizliklerin azaltılması için  nasıl rol oynayabilir?

Gastronominin yalnızca yeme içme kültürü olmadığı, yaşamsal sürdürülebilir tarımsal üretim, sağlıklı beslenme, yiyecek seçimi ve gıda israfı gibi konularla bağlantılı olduğu fark edilmelidir. Toplulukları bilinçlendirmek, temiz üretim, yerel iş, temiz gıda, sağlıklı ürünlere erişim herkesin hakkıdır.

Platformu yeni nesil çiftçiler için nasıl cazip hale getirebiliriz?

Yeni nesil çiftçilerin kırsalda ve üretimde kalmaları için sosyal, ekonomik, yaratıcı, üretici dijital topluluklar kurulmalıdır. Yerel ve temiz üretim konusunda sorumlu ve duyarlı olan kişilerin bir araya gelmeleri ve deneyimlerini paylaşmaları, yeni nesil ekonomileri destekleyecektir.  

Anadolu kültür mirasının unutulmaması için neler yapabiliriz?

Anadolu kültür mirasını canlı tutmak, geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması ve yeni nesil ile buluşturulması ile mümkün olacaktır. 

Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliği nasıl destekleyebiliriz?

Gıda, tarım ve el sanatları sektörlerindeki sorunları çözmek, tasarım odaklı düşünerek yeni nesil ihtiyaçları görmek, sosyal sorunları çözerken ekonomik değer yaratmak ile mümkün olabilir. Yerel ürün çeşitliliği ve üretim kapasitesini artırmak için sosyal girişimcilik desteklenmelidir.

Dijital içerik çağında, yerel ürün çeşitliliğini nasıl görünür kılabiliriz?

Günümüzde yeni nesil pazarlamanın tetikleyici gücünü hikaye anlatımı oluşturmaktadır. Yerel ve bölgesel değerleri kapsayan içerikleri güçlü platformların girişimci ekosistemleri ile buluşması ise kırsal kalkınmayı destekleyecektir.

Yerel ürünlerin nasıl daha yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimleyebiliriz?

Yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatı sunan turizm yaklaşımları daha fazla tercih edilmektedir. Deneyimlenen hikayeler, ziyaretçiler için unutulmaz deneyimlere dönüşmektedir. Platform, yerel üretim mirası konusunda yaptığı bilgilendirmelerle, hikayelerin yerinde deneyimlenmesini teşvik eder.

Dijital pazarlara erişimi kolaylaştırarak yerel ürün pazarını nasıl güçlendirebiliriz?

Ürünlerin satış ve pazarlama kanalları yeni nesil yaklaşımlarla dönüşmektedir. Yerel toplulukların satış ve pazarlama kanalları desteklenmelidir.