Skip to content

Kırşehir Kadın Girişimi Üretimi ve İşletme Kooperatifi

deneyimler - Kırşehir Kadın Girişimi Üretimi ve Kooperatifi

Kırşehir’de kadınların iş ve sosyal hayata kooperatif olarak katılımının daha sağlıklı olacağı inancıyla, birlikten güç doğar ilkesini benimseyerek, 7 girişimci kurucu kadının bir araya gelmesiyle kuruluyor. Kooperatifin ana amacı, iş ve sosyal hayata dahil olmak isteyen fakat bunun için fırsatları olmayan kadınlar için imkan yaratmak.
Çeşitli gıda ürünleri ve dekoratif ev ürünlerinin üretimini profesyonel bir kuruluş altında ekonomik değere çevirmek isteyen kadınların bir çatı altında toplandığı kooperatifte, kadınların sosyal ve kültürel hayata da adapte olmaları amaçlanıyor.
Kooperatif bünyesinde kadınların el emeğiyle üretimini yaptığı ürünlerin satışının yanı sıra kadınların çeşitli kurumlarla bir araya gelmelerini, hukuki haklarını öğrenmelerini, yabancı dil öğrenmelerini sağlamak amacıyla çeşitli etkinlikler de düzenlenerek sosyal birlikteliği destekleyici girişimlerde bulunuluyor.

Kırşehir

Kooperatif

instagram.com/kirsehirkadinkoop

kirsehirkadinkoop.com

İlham Veren Üreticiler