Skip to content

ANKAZEN Kadın Kooperatifi

deneyimler - ANKAZEN Kadın Kooperatifi

Kadınların istihdam ihtiyaçlarını karşılamak, kadın emeğinin görünür kılınmasını sağlamak amacıyla sivil toplum anlayışıyla, dayanışma ve paylaşma kültürüyle faaliyet gösteren ANKAZEN Kadın Kooperatifinin birincil faaliyet alanı gıda üretimi. Gıda dışında kadınların el sanatını icra ettiği ve ev eksenli ürünleri ön plana çıkarmak da ileriye dönük hedefler arasında yer alıyor. Kadınlara katkı sağlamak amacıyla ortak güç ve ortak akılla üretim yapan kooperatif, ürün tedariklerini de kadın üreticilerden sağlıyor. Ürünlerin hammaddeleri Ankara’daki çiftçilerden sağlanıp ürün kalitesi konusunda standart bir çizgi oluşturmak amaçlanıyor. Ticari kazancın yanı sıra kooperatif bünyesinde yer almanın manevi kazancına da önem veriliyor. Kahvaltılık sos, menemen, reçel, marmelat, pekmez gibi ürünler kooperatifin ürün yelpazesi içerisinde yer alıyor.

Ankara

Kooperatif

instagram.com/ankazenkadinkoop

ankazen.com.tr

İlham Veren Üreticiler