Skip to content

Türk’ün Başındaki Kürk Söğüt Deri Börk

xr:d:DAFGlUmgHzk:360,j:5553363263164027086,t:24041507
Hayvansal
Dikiş

Kürklü Deri Başlık

Alp Türklerin başı üzerinde taşınarak bugünlere gelmiş börkün kürklü deri külahları,
korur rüzgara ve soğuğa karşı meydan okuyanları.

Orta Asya Türklerinden Anadolu şamanlarına, Oğuzlardan Osmanlı yeniçerilerine binlerce Türkün başı üzerinde taşınarak asırları aşmış Söğüt’ün deri börkü, içi astarlı kuzu derisinden yapılma kürklü başlığı ile ne rüzgar ne de soğuk geçiriyor;
Söğüt börkünün kullanımı 17. yüzyıldan itibaren azalmış olsa da, Türk bilgeliğinin kadim tavrını taşındığı başlarda yaşatmaya devam ediyor.

Peki ya sizin memleketinizin hangi ürünü kadim Türk kültürünü yaşatmaya devam ediyor?

İlgili Ürünler