Skip to content

Görsel Hafızanın Başarısı Obruk Halısı

Niğde Obruk Halısı
Bitkisel
Dokumacılık
Crafiİşaretli Ürün
true

Akılda Yer Eden Geometrik Desenli Yaygı

Obruk yurt kabul edildiğinden beri desen kağıdı kullanmadan ıstar başında dokunan Obruk halısı, yörük çadırlarından saray odalarına kadar taşınmış Anadolu’nun medar-ı iftiharı.

Bereket, şans, ölüm, yeniden dirilme, nazar ve sonsuzluk gibi kavramları anlatan geometrik motifleri göz ezberinden dokunan Obruk halılarının asırları aşan şanı, Obruk Köyü’nün kadınları tarafından yaşatılmaya devam ediyor.

Selçuklu zamanından kalma bir üslupla dokunan Obruk halıları, orta zeminine yerleştirilen kare veya dikdörtgen kalın bir bordürden, içine işlenen ana motiften ve boşluklara dokunan geometrik yan motiflerden oluşuyor. Bitkilerle renklendirilmiş yün iplikleriyle, hafızalara kazınmış desenleriyle Obruk halısı, yöresinin dokuma geleneğini yüzyıllardır ezberden okuyor.

Peki ya sizin yörenizin yüzyıllardır göz ezberinden üretilen kıymeti ne?

İlgili Ürünler