Skip to content

Emeğin Baş Köşesi Nallıhan Örtmesi

Ankara Emeğin Baş Köşesi Nallıhan Örtmesi AnkaraÖrtmesi
Bitkisel
Dokumacılık

Renkli Şeritli İpek Örtme

Sabunlanarak çirişlenen çözgü ipleri, koza ipeğiyle işlenmiş renkli şeritleri, baş üstüne denk gelen dokuma motifleri; baş tacı eder Nallıhan örtmeleri ellerin emeğini.

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Nallıhan’a Beydilli Boyu tarafından Orta Asya’dan taşınan geleneksel örtmelerin üretimi için kız kıvrağı adı verilen çözgü iplikleri sabunlanarak çirişleniyor, keçireye gerilerek kurutuluyor. Uzun kenarları meşe palamudu, ceviz kabuğu ve dut göbeğinden elde edilmiş hardal, kahverengi ve sarı rengindeki doğal boyalarla renklendirilmiş koza ipeğiyle şerit şeklinde işlenen, kısa kenarları ise kilim tekniği ile dokunan Nallıhan örtmelerinin başın üst tarafına denk gelen kısımları ise, Guguk, Bibercik, Sarıgöz, Albaşlı gibi yerel motiflerle süsleniyor.

Peki ya sizin şehrinizde el emeği nasıl baş tacı ediliyor?

İlgili Ürünler