Skip to content
Aksaray Taspinar Halisi

Bir İç Anadolu Masalı Taşpınar Halısı

El Dokuması Renkli Geometrik Hikayeler

Taşpınar halısının asırlardır anlattığı hikayesi, yün ipliklerle dokunan kültürel motiflerin geometrik düzeninde işli.

Selçuklu zamanında Anadolu’yu karış karış gezen seyyahların seyahatnamelerinde övgüyle anılan Taşpınar halılarının dokunmasında kullanılan yünler, yörenin köylerinde yetiştirilen koyunlardan kırkılıyor, Hasandağ’dan toplanan bitkilerden üretilen kök boyaları ile renklendiriliyor, hayat merdiveni, şeker boncuk, gül ayağı, civil göbek, su yolu gibi Anadolu motifleriyle süslü Taşpınar halıları, köklü bir Anadolu masalını anlatmaya devam ediyor.

Peki ya sizin yörenizin el becerileri hangi masalları anlatıyor?

Bitkisel
Dokumacılık