Skip to content

Mardin’in Kimliği Taş İşlemeciliği

Beceri - 2. Aşama
Taş
Taş Yontma

Taş Kentin Bal Renkli Yumuşak Sanatı

Taş ustalarına ve çıraklarına yüzey açar Mardin’in kolay işlenebilir sarı kireçtaşı;
üzerine motifler işlendikten sonra sertleşir, yüzyılları aşar dayanıklılığı.

Yukarı Mezopotamya’nın en eski inşa malzemesi olan sarı kireçtaşı, toprak altından binbir emek ile çıkarıldığındaki bal renkli yumuşaklığı sayesinde 800 yıldır Anadolu’nun taşkenti Mardin’in kent siluetine ve şehir karakterine hayat veriyor. Maktanın kaba bir küp biçiminde kestiği Mardin taşı, nahhat tarafından traşlanarak düzeltiliyor, nakkaşın kalemiyle işleniyor ve kalfa tarafından evlerin cephelerindeki nişlere, fistolu kemerlere, kapılara, sütunlara yerleştiriliyor.

Mardin’in kimliği taş işlemeciliğinin estetik detaylarında kendisini anlatmaya,
köklü bir kültür sağlam taşlara işlenen kadim motiflerle geleceğe taşınmaya devam ediyor.

Peki ya sizin yörenize hangi el becerisi bir kimlik kazandırıyor?

İlgili Ürünler